ELINKEINOUUTISIA INARISTA - Elokuu 2015

Elinkeinot & kehitys Nordican elokuun uutiskirjeessä kerrotaan elinkeinojohtajan virkavapaan sijaisuudesta, tullikoulutuksesta, Yrittäjän Päivän -lentopallo-ottelusta, Ideat kehiin -kylähankkeesta ja monesta muusta ajankohtaisesta elinkeinoasiasta. 

MARJA MÄNNISTÖ VS. ELINKEINOJOHTAJAKSI - JANNE SEURUJÄRVI VIRKAVAPAALLE

Elinkeinot & kehitys Nordican kehittämiskoordinaattori Marja Männistö aloittaa 1.9.2015 vs. elinkeinojohtajana Janne Seurujärven jäädessä virkavapaalle. Männistö toimii samalla Kiinteistökehitys InLike Oy:n vs. toimitusjohtajana. Marja Männistölle tuleva työnkuva on ennalta tuttu hänen toimiessa jo aiemmin elinkeinojohtajan sijaisena. Seurujärven tarkoituksena on viedä eteenpäin keskeneräisiä opintojaan Lapin yliopistossa. Molemmat ovat uusista haasteista innoissaan.

Inarin kunnassa on valtava potentiaali elinkeino- ja yritystoiminnassa. Haluamme elinkeinotoimessa olla aktiivisia elinkeino- ja yritystoiminnan edistämisessä ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomisessa, toteaa Männistö.

Janne Seurujärveä puolestaan odottavat johtamisopinnot 15 vuoden työrupeaman jälkeen. Ihan tässä jännittää, osaako sitä vielä pitkän tauon jälkeen opiskella, naurahtaa Seurujärvi.

Marjan tavoittaa tutuilla yhteystiedoilla [email protected] tai 0400-231 765.

YTM Marja Männistö on valittu Elinkeinot & kehitys Nordican vs. elinkeinojohtajaksi ajalle 1.9.2015 - 31.7.2016 Janne Seurujärven jäädessä virkavapaalle.

Kehittämiskoordinaattorin sijaisuus laitetaan hakuun syyskuun puolen välin jälkeen.

YRITTÄJÄN PÄIVÄN -LENTOPALLO-OTTELU YRITTÄJÄT VASTAAN NUORET LA 5.9.
KOULUTUSPÄIVÄ YRITYKSILLE NORJAN TULLI- JA MAKSUKÄYTÄNNÖISTÄ 1.10.2015

Elinkeinot & kehitys Nordica järjestää yhdessä suomalaisten ja norjalaisten tulliviranomaisten sekä Pohjolan Osuuspankin kanssa koulutuspäivän Norjan tulli- ja maksukäytännöistä 1.10.2015 klo 9.00-16.00 Hotelli Ivalossa.

Norjan vienti- ja tuontimenettelyyn perehdytään klo 9.00 - 14.00:

 • Norjan ja Suomen tullien lyhyt esittely
 • Vienti Suomesta (viennin perusteet ja sähköisen nettiviennin läpikäynti)
 • Tuontimenettely Norjassa
 • Tuonti Norjasta (vientimenettely Norjassa ja tuontimenettely Suomessa)
 • Väliaikainen vienti Norjaan 
 • Väliaikainen tuonti Norjassa
 • Väliaikaisesti viedyn tavaran palauttaminen Suomeen (menettely Norjassa ja menettely Suomessa)
 • Vienti postitse

Norjan maksukäytäntöihin tutustutaan Osuuspankin asiantuntijan johdolla klo 14.00-16.00. Ilmoittautumiset ja etukäteiskysymykset [email protected], p. 040 562 0620.  Tervetuloa mukaan!

ESIMERKKEJÄ KAIVATAAN YRITYSTOIMINTAA HAITTAAVISTA RAJAESTEISTÄ NORJAN JA SUOMEN VÄLILLÄ

Keskuskauppakamarissa laaditaan listaa konkreettisista ongelmista, joita yrittäjät ovat kohdanneet Norjan ja Suomen välillä toimiessaan. Listaa tullaan käyttämään neuvotteluissa Norjan Helsingin-lähetystön ja muiden tahojen kanssa. Kauppakamarin neuvonantaja arktisissa asioissa on kääntynyt myös Inarin kunnan puoleen.

Pyydämmekin alueemme yrittäjiä lähettämään esimerkkejä kohtaamistaan käytännön rajaesteistä ja haasteista 4.9. mennessä Eila Rimpiläiselle edelleen toimitettaviksi, Yhteystiedot: [email protected], p. 0405620620

Listaa laativa Keskuskauppakamarin neuvonantaja Eero Hokkanen on toiminut myös tammikuussa julkaistun "Kasvua pohjoisesta" -raportin kirjoittaneen asiantuntijaryhmän sihteerinä.

SAARISELÄN RINNEALUEEN TONTTIEN ESITTELYPÄIVÄ TO 10.9. KLO 12-18
IDEAT KEHIIN, INARIN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE ALKOI

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoima Ideat kehiin -Inarin kylien esiselvityshanke on aloittanut toimintansa. Hankkeen rahoittajana toimii Leader Pohjoisin Lappi ja hankkeen toiminta-aika on 15.7–31.12.2015. Hankekoordinaattoriksi on valittu ivalolainen Ritva Hiltunen-Rova. Ritva Hiltunen-Rova aloitti hanketyönsä 17.8.

Esiselvityshankkeen aikana selvitetään Inarin kylien kehittämis- ja investointitarpeet yhteistyössä kyläyhdistyksien, kylien muiden toimijoiden ja Inarin kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on Inarin kylien elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä kylien viihtyvyyttä sekä palveluiden saatavuutta siten, että asukkaat tuntevat elämisen mielekkääksi ja turvalliseksi omassa kotikylässään. Hankkeella pyritään madaltamaan kyläyhdistysten kynnystä kyläsuunnitelmien ja muiden kehittämistoimenpiteiden omaehtoiseen toteuttamiseen.

Tehdään kylänne elämä esitteeksi!

Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena on tehdä yhdeksälle sitoumuksensa jättäneelle kylälle (Koppelo, Kaamanen, Menesjärvi, Saariselkä, Näätämö, Keväjärvi, Inarin kirkonkylä, Paatsjoki-Nellim ja Törmänen) kyläsuunnitelmat sekä yksi kylien yhteinen kärkihankesuunnitelma. Kylä- ja kärkihankesuunnitelma tehdään visuaalisesti edustavaan painoasuun ja tiedotetaan tuloksista. Hankkeesta hyötyvät paikalliset pienet kyläyhdistykset, koska niiden ei tarvitse vastata hankebyrokratiasta vaan ne voivat osallistua kyläsuunnitelmien tekemiseen. Kyläsuunnitelmat antavat kyläläisten ohella myös yrityksille ja yrittäjille uskoa tulevaisuuteen asuttaa kyliä. ”On hienoa, että hankkeen avulla pystymme vastamaan kyläyhdistyksiltä tulleeseen haasteeseen” tuumaa hankekoordinaattori Ritva Hiltunen-Rova.

Kyläsuunnitelmat tehdään kyläkohtaisissa työpajoissa syys-lokakuun aikana, yhteistyössä ja osallistaen. Työpajapäivistä ilmoitetaan erikseen paikallislehdessä, sähköpostilla, www.nordicainari.fi hankesivustolla sekä sosiaalisessa mediassa. Innostamisen keinona käytetään yhteisosallistumista Lapin kylätoimintapäiville, jotka pidetään Rovaniemelle 3-4.10.2015.

Lisätietoja:

Ritva Hiltunen-Rova
hankekoordinaattori
Ideat kehiin –Inarin kylien esiselvityshanke
p. 050 449 9724
[email protected]

GOLDEN GEOPARK OF LAPLANDILLA JÄNNITTÄVÄT HETKET

Golden Geopark of Lapland pyrkii parhaillaan Geopark-verkoston jäseneksi. Golden Geopark of Lapland -projekti hakee tänä vuonna maailmanlaajuisen
Geopark-verkoston jäsenyyttä, ja jäsenyydestä saamisesta (tai jatkoselvittelytarpeista) päätetään viikon päästä lauantaina 5.9.2015, Euroopan
Geopark-verkoston konferenssissa Rokua Geoparkissa, joka sijaitsee Oulun lähellä. Konferenssi pidetään joka vuosi, ja tänä vuonna, kun Golden
Geopark -projekti on Geopark-kandidaatti, konferenssi pidetään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Geopark-konferenssi Suomessa on ainutlaatuinen tilaisuus sekä esitella aluettamme Geopark-verkostolle, että päästä tutustumaan Geopark-verkoston toimintaan. Konferenssiin osallistuu joka vuosi noin 300-400 Geoparkien kanssa työskentelevää ihmistä, ja suuri osa osallistujista on luontomatkailuun erikoistuneita ammattilaisia, sekä eri Geoparkien rahoittajien edustajia, joten konferenssi on myös oiva tilaisuus verkostoitua .

Inarin kunnasta konferenssiin osallistuvat Nordican johtokunnan jäsenet Nina Niittyvuopio ja Tanja Sanila sekä hanketta maaliin luotsaava geopark-koordinaattori Venla Karkola ja vs. elinkeinojohtaja Marja Männistö.

NORDICAN JOHTOKUNNAN 11.8. KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

  53 §   Viranhaltijan päätökset ja ajankohtaiset asiat
  54 §   Pohjoinen tulevaisuus - Northern Future huippuseminaari
  55 §  Avustusanomus Jäniksen vuosi -dokumenttisarjaan Ivalojoen kullankaivusta
  56 §   Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen
  57 §   Elinkeinojohtajan sijaisuuden auki julistaminen (HUOM! asian jatkokäsittely Inarin kunnanhallituksessa 18.9.2015)
  58 §   Saariselkä on POP ry:n avustushakemus tapahtumiin ruskalla 2015
  59 §   Muut esille tulevat asiat

SIIRRY PÖYTÄKIRJAAN

Nordian johtokunnan seuraava kokous pidetään 15.9.2015 klo 14.00.

HANKERAHOITUKSISTA INFOA

* Luovien alojen pk-yrityksille suunnattujen CreMA-avustusten hakuaika alkaa 1.8.2015 ja päättyy 30.9.2015. CreMA on tarkoitettu luovien alojen yritysten monialaiseen tuotekehitystyöhön. Lue lisää. http://www.kopiosto.fi/av…/tuen_hakeminen/crema/fi_FI/CreMA/

* Lapin liiton seuraava rahoitushaku päättyy 30.9.2015

* Ely-keskuksen ja Pohjoisimman Lapin Leaderin seuraava rahoitushaku päättyy 31.8.2015

* Internet Sapmin seuraava rahoitushaku päättyy 28.2.2016. Lue lisää: http://www,interregnord.com

 

NORTHERN FUTURE - POHJOINEN TULEVAISUUS -SEMINAARI 7.9.
INARILAISIA KÄDENTAITAJIA BERLIININ KULTURFESTEILLE

Pohjoismaisten suurlähetystöjen kulttuurijuhlaa (Kulturfest) vietetään kahden vuoden välein Berliinissä. Elinkeinot & kehitys Nordica koordinoi inarilaisten yrittäjien osalta kulttuurijuhlaa sunnuntaina 13.9.2015. Juhlan teemana on saamelaisuus ja se tulee näkymään mm. musiikissa, taiteessa ja inarilaisten käsitöiden muodossa.. Juhlaan odotetaan noin 7 000 kävijää. Nordicasta tilaisuuteen osallistuvat johtokunnan jäsen yrittäjä Nina Niittyvuopio ja vs. elinkeinojohtaja Marja Männistö sekä yrityksistä Sami Duodji, Inarin Hopea, Kammigalleria, Moodag, Ivalojoen Matkailupalvelut, Lemmenjoki Camping, Siida ja Sajos.

AIKUISKOULUTUSTA INARISSA KEHITETÄÄN

Kalotin oppimiskeskus-säätiön (Kalottikeskus) hallitus on käynyt hedelmällisiä yhteistyöneuvotteluja Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa aikuiskoulutuksen tarjoamisesta ja kehittämisestä. Muun muassa koulutuskalenteri julkaistaan myöhemmin syksyllä Nordican kotisivuilla sekä facebook-sivuilla. Koulutuksista enemmän seuraavassa uutiskirjeessä.

UUSI KUNTAESITE ON ILMESTYNYT 11 KIELELLÄ

inarin kunnan uutta kuntaesitettä on saatavilla 11 kielellä eli suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi, englanniksi, norjaksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, mandariinikiinaksi ja japaniksi.

Uuden imagoesitteen kautta Inaria tuodaan esille monipuolisena ja ympärivuotisesti dynaamisena kuntana asua, yrittää ja matkailla. Kansainvälisille kohderyhmille Inari esitellään ainutlaatuisen luonnon, pääasiassa erämaisten harrastusmahdollisuuksien ja monikulttuurisuuden kautta. Uusi kuntaesite houkuttelee Inarin kuntaan niin uusia asukkaita kuin täällä asuvia viihtymään kunnassa. Kansainvälisessä Inarissa on myös hyvä yrittää ja matkailla.

– Esite tehtiin visuaalisesti näyttäväksi ja tämän ajan trendien mukaan vähätekstiseksi, kertoo Inarin kunnan markkinoinnista vastaava Marja Männistö. – Kahdeksaan sivuun mahdutettiin suuria mahdollisuuksia ja paljon ”fiilisteltävää”, lisää Marja Männistö. Inarin kunnan vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla korostaa, että ”Uusi kuntaesite toimii lähinnä imagoesitteenä, sillä ajankohtaisimmat ja kuntalaisia palvelevat tiedot löytyvät parhaiten Inarin kunnan kotisivuilta ja muista ilmoituskanavistamme, kuten facebook- sivultamme.” Sähköistä yritys- ja palveluhakemistoa ylläpitää Elinkeinot & kehitys Nordica.

Esitteitä on noudettavissa Inarin kunnan infosta sekä kunnan matkailuneuvonnoista. Esitteet ovat ladattavissa myös Inarin kunnan kotisivuilta.

Uuden kuntaesitteen avulla Inariin houkutellaan uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.

Esite on ladattavissa Inarin kunnan kotisivujen kautta tai voit tilata esitteen sähköpostilla osoitteella [email protected]i.

Esitettä on saatavilla myös Inarin kunnantalon infossa ja matkailuneuvonnoissa.

TAPAHTUMAKALENTERI
 • Geopark-konferenssi Rokua Geoparkissa ja Oulussa 3.-6.9.2015
 • Yrittäjän Päivän -lentopallo-ottelu Nuoret vs. Yrittäjät Ivalon urheilutalolla lauantaina 5.9.2015 klo 14.00
 • Northern Future - Pohjoinen tulevaisuus -seminaari Rovaniemellä 7.9.2015
 • Saariselän Rinnealueen tonttien esittelytilaisuus Saariselän torilla to 10.9.2015 klo 12-18
 • Berliinin kulttuurijuhla, Kulturfest, su 13.9.2015
 • Nordican johtokunnan seuraava kokous Ivalossa 15.9.2015 klo 14.00
 • Norjan tulli- ja maksutapakoulutus Hotelli Ivalossa 1.10.2015 klo 9-16
 • Lapin kylätoimintapäivät Rovaniemellä 3.-4.10.2015. Nordican hallinnoima deat kehiin -kylähanke järjestää matkan kyläpäiville.
 • Vuosittainen Lapin Matkailuparlamentti 8.-9.10.2015 Kemin Kulttuurikeskuksessa. Matkailuparlamentin ohjelma, kutsu, ilmoittautuminen ja tietoa käytännön järjestelyistä löytyy lapin liiton nettisivuilta linkistä: http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-matkailuparlamentti-2015
OPPISOPIMUSTUKEA INARILAISILLE YRITYKSILLE

Inarin kunta tukee inarilaisissa yrityksissä annettavaa oppisopimuskoulutusta 200 eurolla/kk. Tuki myönnetään kalenterivuosittain. Tuen kokonaiskesto on enintään kaksi vuotta. Määrärahaa on edelleen jäljellä, joten hakemuksia voi jättää Elinkeinot & kehitys Nordicaan. Oppisopimustuessa on jatkuva haku.  Lue lisää.

ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA PALVELEE
 • Janne Seurujärvi, elinkeinojohtaja, [email protected], GSM 050 512 2518, virkavapaalla 1.9.2015-31.7.2016, sijaisena: Marja Männistö
 • Marja Männistö, 1.9. alkaen vs. elinkeinojohtaja, kehittämiskoordinaattori, Kalotin oppimiskeskussäätiön asiamies, [email protected], GSM 0400 231 765 .
 • Eila Rimpiläinen, kv-koordinaattori, [email protected], GSM 040 562 0620.
 • Satu Valle, palvelusihteeri, [email protected], GSM 040 705 4317
 • Venla Karkola, Golden Geopark, geopark-koordinaattori, [email protected], GSM 040 137 9228
 • Ritva Hiltunen-Rova, projektikoordinaattori, [email protected], puh 050-4499724

UUTISVIESTEISTÄ VASTAA:kehittämiskoordinaattori Marja Männistö

Käythän TYKKÄÄMÄSSÄ
Nordican facebook-sivuista ja
Inarin kunnan facebook-sivuista 

Inarin kunnalle on avattu kaksi Instagram-tiliä:

 #iloveinari (I love Inari)

 #lifeininari (Life in Inari)

Elinkeinot & kehitys Nordica -

Inarin elinkeinoelämän edistäjä