Elinkeinot & kehitys Nordican uutiskirje******* Toukokuu 2014

Elinkeinot & kehitys Nordica toivottaa reipasta kesää kaikille inarilaisille yrittäjille ja rentouttavaa kesää kesälomalaisille! Toukokuun uutisviestissä kerrotaan ajankohtaisista asioista. Seuraava uutiskirje ilmestyy kesäkuussa ja sitä seuraava elokuussa. 

Inari-Saariselkä-matkailualueella panostetaan Venäjän matkailuun

Venäläismatkailijoiden osuus on noussut Inari-Saariselkä –matkailualueella viimeisen viiden vuoden aikana merkittäväksi tekijäksi aluetaloudelle. Rekisteröidyissä yöpymisissä itänaapuri on ollut koko ajan nousussa ja löytyi vuonna 2013 jo sijalta 4. Majoituksessa heidän osuus lienee vielä tätäkin merkittävämpi, sillä venäläisten suosimaa mökki- ja huoneistomajoitusta ei kokonaisuudessa rekisteröidä Tilastokeskuksen tilastoihin. Niin ikään ostoksilla käyvät päivämatkalaiset eivät myöskään ole jääneet keneltäkään Inari-Saariselkä –matkailualueella huomiotta. Vuonna 2013 Raja-Joosepin kansainvälisen rajanylityspaikan kautta kulki yhteensä 133.000 matkustajaa. 

Kansainvälisen politiikan tapahtumat Krimillä ja muualla Ukrainassa ovat heijastuneet nopeasti myös Lappiin. Ruplan kurssin voimakas heikkeneminen on kääntänyt kaikkialla matkailijavirrat laskuun. Rajan ylittävien rahankäyttö on puolestaan aiempaa tarkempaa. Tulevaisuuden ja mahdollisen käänteen ennustaminen tilanteessa on mahdotonta. Siitä huolimatta venäläisten matkailijoiden merkitys pohjoiselle on ja tulee olemaan jatkossakin suuressa roolissa. Inari-Saariselkä –matkailualueelle kyse on lähimarkkinasta, jossa on lähes 800.000 potentiaalista asiakasta käyttämään alueen palveluita. Tämän takia heikommassa taloussuhdanteessa ei pidä jarrutella vaan päinvastoin lisätä panostuksia alueen markkinointiin.

Inari-Saariselkä –matkailualue toteutti jälleen huhti-toukokuun aikana ison markkinointikampanjan Murmanskin alueella. Kampanja pyöri televisiossa, netissä, lehdessä ja radioaalloilla huipentuen osallistumiseen Murmanskin vapaa-ajan messuille 15.-18.5. Inari-Saariselkä -matkailualueella oli messuilla iso messuosasto, jossa esiteltiin alueen matkailu- ja ostosmahdollisuuksia sekä muita palveluita. Saman aikaisesti alueen matkailuyritykset kävivät kahdenvälisiä neuvotteluja 25 murmanskilaisen matkanjärjestäjän kanssa matkailuyhteistyöstä. Inarista messu- ja neuvottelumatkalle osallistui tehokas 20 hengen matkailuyitysten ja muiden matkailuammattilaisten tiimi. Osallistujat olivat reissuun tyytyväisiä ja panostuksen uskotaan tuovan kauppaa alueelle.

Inarin kunnan ja Elinkeinot & kehitys Nordican organisoima mainoskampanja ja messumatka saavat jatkoa ja alueen median edustajien kanssa käytiin jo läpi tulevan syksyn kampanjasuunnitelmia. Toukokuisille vapaa-ajan messuille tehtiin varaus ykkösmessupaikasta seuraaville kolmelle vuodelle. Heikossa Venäjän suhdannetilanteessa ei siten ainakaan Inari-Saariselkä -matkailualueella jarrutella vaan panostuksia alueen markkinointiin tullaan päinvastoin lisäämään entisestään.

Janne Seurujärvi, elinkeinojohtaja 

Elinkeinojohtaja Janne Seurujärvi oli avaamassa Murmanskin Vapaa-ajan messuja 15.5.2014.

Inari-Saariselkä –matkailualue toteutti ison markkinointikampanjan Murmanskin alueella. Kampanja pyöri televisiossa, netissä, lehdessä ja radioaalloilla huipentuen osallistumiseen Murmanskin vapaa-ajan messuille 15.-18.5.

Matkailuyritykset kävivät kahdenvälisiä myyntineuvotteluja 25 murmanskilaisen matkanjärjestäjän kanssa Hotelli Meridianin kongressiosastolla pidetyssä workshopissa. 

Nuoret mukaan työelämään

Inarin kunnan nimeämä Nuorisotakuu-työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ratkomaan nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen haasteita. Työryhmään kuuluvat Nordican, Inarin kunnan, Inarin yrittäjänaisten, TE-toimiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja nuorisovaltuuston eli NuVan edustajia. 

Nordican johtoryhmässä (29.4.2014) ja Inarin kunnanhallituksessa (5,5,2014) on päätetty nuorten asioihin liittyviä asioita. Nordican johtokunta päätti mm. "Vuoden harjoittelupaikka" tittelin jakamisesta. Kunnanhallitus päätti nuorten koulumatkojen tukemisesta ja lisämäärärahasta työpajatoimintaan. Perjantaina 23.5. kokoontunut Nuorisotakuu-ryhmä päätti järjestää mm. eri toimijoiden välisen Road-shown, jossa yrittäjyys on merkittävässä asemassa. 

Lisää hyviä ideoita otetaan vastaan myös yrittäjiltä. Oppilaitokset toivovat yrityksiltä edelleen tuloksekasta ja hyvää yhteistyötä opiskelijoiden työharjoittelupaikka-asioissa. Lue lisää työllistämisen tukimuodoista Inarissa.

Inari on mukana Lapin Elokuvakomission toiminnassa

Elinkeinot & kehitys Nordica on mukana Lapin Elokuvakomission toiminnassa. Lapin Elokuvakomission markkinoinnissa keskitytään kansainvälisten mainos- ja kotimaisten TV- ja elokuvatuotantojen saamiseksi Lappiin. Uudessa johtokunnassa jäseninä ovat Marja Männistö Inarin kunnasta (Elinkeinot & kehitys Nordicasta), Erkki Kautto Rovaniemen kaupungista, Mikko Kärnä Enontekiön kunnasta, Viljo Pesonen Sodankylän kunnasta, Susanna Koutonen Kemin Matkailu Oy:stä, Seppo Saarinen Puhätunturi Oy:stä ja Nina Pietikäinen Harrinivasta. Johtokunnan sihteerinä toimii Lapin Elokuvakomission johtaja Tanja Ahven-Posio. Lapin elokuvakomissaarina toimii Piitu Venhola.

Inari-Saariselkä Matkailu Oy toimii käytännössä markkinointitoimenpiteiden koordinoijina alueellamme. Lue lisää Lapin Elokuvakomission kotisivuilta. Elinkeinot & kehitys Nordicassa kehittämiskoordinaattori Marja Männistö kertoo mielellään myös enemmän komission markkinointitoimenpiteistä. Katso myös  Filming in Finnish Lapland -video.

Yrittäjä, liity FILM FRIENDLY -partneriksi, sillä Inarista ei ole vielä yhtään partneria mukana. 

Maksuttomat yrityskoulutukset jatkuvat

Ely-keskuksen yrittäjyyshankkeen kesän maksuttomat koulutukset jatkuvat.  Nämä koulutukset on tarkoitettu pk-yrityksille. 

 • 3.6. Markkinoinnin 10 askelta / Proinno Design Oy
 • 4.6. Palvelut uudelle tasolle / Proinno Design Oy
 • 11.6. Prepare Yourself for International Partnerships – A workshop for tourism companies on how to develop new international business /SAI Finland Oy
 • 12.6. Miten saan Herra ja Rouva Müllerin asiakkaakseni – käytännönläheinen myynti ja markkinointikoulutus saksankielisistä markkina-alueesta kiinnostuneille yrityksille / Premia Travel Oy
 • 12.8. Kansainvälisten asiakkaiden odotusten ylittäminen erinomaisilla asiakaskokemuksilla / Sales Excellence Nordic Oy
 • 20.8.Palvelusta elämykseksi / Proinno Design Oy
 • 26.8. Markkinointisuunnitelma I / Proinno Design Oy
 • 27.8.Markkinointisuunnitelma II / Proinno Design Oy
  Lue lisää.

Kaikista tilaisuuksista antaa lisätietoa: [email protected]

Yrityksille ja yhteisöille kehittämistukia Pohjoisimman Lapin Leaderilta

Pohjoisimman Lapin Leader ry (PLL) valitsi kokouksesssaan 28.4.2014 uudet hallituksen jäsenet. Inarista kuntajäseneksi valittiin Elinkeinot & kehitys Nordican kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, yhdistysjäseneksi Ivalon yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja Ritva Aikio ja yhdistysvarajäseneksi Inarin kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Mika Aleksandroff sekä yksityisvarajäseneksi Kirsti Kustula Tolosesta. Yhdistyksen järjestäytymiskokous pidetään maanantaina 2.6. Kemijärvellä, minne Marja, Ritva ja Mika osallistuvat.  

Pohjoisimman Lapin Leaderin tarkoituksena on maaseudun kehittäminen Inarin, Utsjoen, Sodankylän, Savukosken, Pelkosenniemen, Sallan ja Kemijärven kuntien alueella toimimalla työllisyyden ja palveluiden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistämällä paikallista kulttuuria ja viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaattein. Elinkeinot & kehitys rahoittaa Pohjoisimman Lapin Leaderin toimintaa vuosittaisella määrärahalla myös seuraavalla hankerahoituskaudella. 

Leader hallinnoi hallinnoi omia hankkeita ja myöntää yritystukia yritysten ja yhteisöjen kehittämistarpeisiin. Mikäli inarilaisilla yrityksillä ja yhteisöillä on kehittämistarpeita, ottakaa yhteys Nordicaan tai suoraan Leaderin toimistoon Sodankylään. Lue lisää Leaderin hanketoiminnasta

Alla olevassa kuvassa oikalla toiminnanjohtaja Hanna-Leena Talvensaari ([email protected]) ja Katse itään -hankkeen projektipäällikkö Natalia Ruha. 

Nordica kehittää luonnonvarojen hyödyntämistä ja jatkojalostusta

Inarin kunnanvaltuuston hyväksymässä alue- ja elinkeinopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2014 – 2016 yhtenä painopistealueena on alueen luonnonvarojen aktiivinen hyödyntäminen ja jatkojalostaminen. Yrittäjät, Nordicasta ollaan pian yhteydessä hankesuunnittelun merkeissä. 

Kalatalousilta ammattikalastajille

Inarissa on 35 ELY-keskuksen rekisterissä olevaa ammattikalastajaa, joista 15 on päätoimista ja EU-tukiin oikeutettua. Loput saavat kalastuksesta sivutuloja. Kaikki ammattilaiset kalastavat Inarijärvellä ja käsittelevät saaliinsa kunnan kalatalousrahaston omistamissa Veskoniemen ja Inarin satamien kalahalleissa. Elinkeinot & kehitys Nordica ja Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä järjestivät 19.5.2014 kalastajaillan, jossa ammattikalastajat saivat esittää kunnalle ja kalatalousryhmälle toiveita kalatalouden kehittämisestä. Tilaisuuteen osallistui kymmenen kalastajaa sekä kalatalousrahaston hallituksen ja Nordican johtokunnan edustajat.

Eniten toiveita kalastajilla oli kalasatamien ja hallien kehittämisestä. Inarissa tarvitaan satamaan ammattilaisille varattu lastaus- ja purkulaituri sekä oma venelaituri. Inarin kalahallille pitää viipymättä saada laitoshyväksyntä, jotta siellä käsiteltyä kalaa voidaan myydä muuallekin kuin lähialueille. Veskoniemen hallille hyväksyntä saatiin 2010, mutta hallin varustelua voidaan vielä parantaa. Myös satama-alueen parannusehdotuksia esitettiin.

Tiukan elintarvikelainsäädännön vuoksi kalastajat myyvät kalan perattuna tai fileinä, sillä kunnan kalahalleissa ei voi tehdä jalosteita. Saamelaisalueen koulutuskeskukselle on valmistumassa kalanjalostuksen koulutustilat, joiden käytöstä kalan käsittelyn opetukseen esitettiin monia ehdotuksia.

Inarin kalalla on erittäin hyvä maine ja kova kysyntä, ja kalan hinta on hyvä. Inari onkin Suomessa ainut alue Kainuun lisäksi, jossa ammattikalastajien määrä on nousussa. Alalle kaivataan uusia yrittäjiä, ja paras tapa saada heitä on huolehtia elinkeinon edellytyksistä.
 

Markku Ahonen, Itä-Lapin kalatalousryhmä

Tuotteet ja palvelut paremmin esille ja ostamisesta helpompaa

Inariexplorer –hankkeessa on rakennettu työkalu, jonka avulla alueella olevia palveluja on helppo hakea millä päätelaitteella hyvänsä. Tavoite on koota jo verkossa olevat kotisivut, verkkokaupat, varauspalvelut ja esimerkiksi alueen tunnettavuutta lisäävät sisällöt kartan avulla toimivaan hakutyökaluun. Yrityksen tietojen syöttö ja ylläpito on helppoa, eikä toteutus ole päällekkäinen yrityksen omien tai muiden verkkosivujen ja portaalien kanssa.

Tarkoitus on, että asiakkaat löytävät tarvitsemansa. Helpolla hakutoiminnolla asiakas voi poimia ja laittaa muistiin vaikkapa yhden päivän aikana tarvitsemansa palvelut: lähiruokaa, tekemistä, hyvinvointipalveluja, majoitusta jne. Jos palvelun voi saman tien ostaa tai varata, tekee se asiakkaan arjesta entistä helpompaa! Jos palvelu vaikuttaa kiinnostavalle, voi siitä laittaa vinkin ystäville! Kilpailussa pärjäävät ne yritykset ja alueet, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaitaan monipuolisesti! Siihen uusi teknologia antaa myös inarilaisille hyvät mahdollisuudet!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.inariexplorer.fi tai projektipäällikkö Visa Törmälä 050-5446638 ([email protected]).

Inariexplorer –hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin EAKR -ohjelmasta! Hanketta hallinnoi Elinkeinot & Kehitys Nordica ja se kestää vuoden 2014 loppuun.

Palvelut löytyvät luokan, nimen ja paikkatiedon avulla. Kohteesta voi olla perustiedot ja linkkipainikkeet kotisivuille, varauspalveluun, verkkokauppaan, esittelyvideoihin ja muihin verkkotyökaluihin.

Ilmoittaudu Kaamasen ja Nellimin työpajoihin tästä

Nordica palkkaa hanketyöntekijäksi video- ja still-valokuvaajan kesäksi 2014 ja mahdollisesti marraskuuksi 2014, sillä liikkuvaa kuvaa tarvitaan matkailumarkkinoinnissa yhä enemmän. 

Golden Geopark of Lapland -hankkeessa mielenkiintoinen työpaja

Golden Geopark of Lapland -hankkeessa pidettiin toukokuussa työpaja, jossa oli vierailevina puhujina Rokuan Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökki ja Azorien Geoparkissa hakemusvaiheessa työskennellyt Carla Viveiros. Vesa Krökki kertoi Rokuan Geoparkin synnystä ja valotti Geopark-verkoston tuoreimpia uutisia. UNESCOn rooli Geopark-verkostossa on todennäköisesti vahvistumassa tänä vuonna, ja koko verkosto odottaa mielenkiinnolla, miten tämä vaikuttaa verkoston toimintaan. Carla VIveiros kertoi Azorien Geoparkin perustamisvaiheista ja mm. haasteita, joita matkan varrella oli.

Projektipäällikkö Venla Karkola, GSM 040 137 9228,  [email protected] https://www.facebook.com/GoldenGeoparkOfLaplandProject  

Golden Geopark of Lapland -hankkeen työpajassa vierailevina puhujina olivat Rokuan Geoparkin toiminnanjohtaja Krökki ja Azorien Geoparkin hakemusvaiheessa työskennellyt Carla Viveiros. 

Liity Inari-Saariselkä Matkailun jäseneksi

Yhteistyö luo tehoa matkailumarkkinointiin. Liity Inari-Saariselkä Matkailun jäseneksi ottamalla yhteys markkinointijohtaja Tarja Manniseen, sähköpostilla [email protected] tai puhelimitse 040-7056080. Käy tykkäämässä Inari-Saariselkä -facebook-sivuista ja tutustu asiakkaille lähetettävään uutisviestiin.

Tulevat tapahtumat
 • InariExplorer-hankkeen työpajat viikolla 23 (yritystietojen syöttö järjestelmään). TÄRKEÄ VAIHE! 
 • Perinteinen Kalottiakatemia Inarin Sajoksessa 3.-4.6.2014. Järjestäjänä Lapin yliopisto.
 • Riihimäen kansainväliset Erämessut 5.-8.6.2014. Lisätietoa: Inari-Saariselkä Matkailu Oy (ISM)/Maaret Mattus, [email protected] .  
 • Nordican johtokunnan seuraava kokous pidetään ke 25.6.2014 klo 14.00
 • Yrittäjän päivä perjantaina 5.9.2014
Nordicassa yrittäjiä, yhteisöjä ja elinkeinojen kehittäjiä palvelevat:
 • Janne Seurujärvi, elinkeinojohtaja, [email protected], GSM 050 512 2518
 • Eila Rimpiläinen, kv-koordinaattori, [email protected], GSM 040 562 0620
 • Satu Valle, palvelusihteeri, [email protected], GSM 040 705 4317
 • Venla Karkola, Golden Geopark-hanke, projektipäällikkö, [email protected], GSM 040 137 9228
 • Visa Visa Törmälä, InariExplorer-hanke, projektipäällikkö, www.inariexplorer.fi , GSM 050 544 6638.
 • Marja Männistö, kehittämiskoordinaattori, [email protected], GSM 0400 231 765 (mm. uutisviestivastaava)

 

Elinkeinot & kehitys Nordica -

Inarin elinkeinoelämän edistäjä

Tykkää