EkoNu! nyhetsbrev - Oktober 2014

Oktober gick förbi i rekordfart, snart är julen här!
Inom projektet har vi bland annat koncentrerat oss på de sista fältobservationerna innan frosten kommer samtidigt som vi analyserat skörden från ekosortförsöken i Gammelby. Resultaten presenteras i nästa nyhetsbrev. 

På kommande i november bland annat fler temedagar i den offentliga måltiden: 

EkoNu!  ordnar ekotemadagar tillsammans med personal från låg- och högstadier under november; i Molpe lågstadium 6.11, i Solf lågstadium 26.11., och i Petalax högstadium 19.11. 

De nationella ekodagarna går av stapeln 25-26.11. i Seinäjoki med flera intressanta föreläsningar. Mer info hittar ni på Luomu.fi!

aitojamakuja.fi

Är ni redan bekanta med webbplatsen aitojamakuja.fi? Om inte rekomenderar vi att ni kollar in sidan dit många producenter och livsmedelsföretag samlats för att konsumenter lätt ska kunna söka och finna produkter nära eget hem! Vill ni endast söka ekologiska producenter är det enkelt att klicka i rutan för ekoprodukter...

Ekoskörden analyseras

Senaste veckan har vi äntligen haft tid på Västankvarn Försöksgård att ta itu med skörden från ekoförsöken i Gammelby.

Analyseringen blev klar i går, men det dröjer ännu en tid innan vi hinner sammanställa resultaten. Kort kan sägas att det i år blev väldigt låga skördar i Gammelby, främst beroende på den rikliga regnmängden strax efter sådd och den därpå följande blöta försommaren. 

Av vetet avkastade Amaretto bäst med en medelskörd på ca 1 400 kg/ha, Belinda avkastade bäst av havrsorterna med en medelskörd på 2 850 kg/ha och av kornet var KWS Irina starkas med medelskörden 1 800 kg/ha.

Bilder och info från arbetet på Västankvarn HÄR!

Odlarinfo
Inspirationsdagar för ekologiska köttproducenter i Karis & Vasa

Kött-inspirationskurserna fortsätter i både Vasa och Karis, dag 2 ordnas i Vasa 4.11 (program här!) och dag 4 (sista dagen) i Karis 12.11.

Mer info på hemsidan!

På bilden till vänster visar Veli-Matti var på bakdelen man tar ut T-bone steak från ett nötdjur.

Då de Nyländska deltagrna besökte Kanttura Oy i Salo via inspirationskursen fick de vara med och se på hur det gick till då man styckade ner nötdjur. Mycket intressant!

Ekogrundkurser våren 2015

Yrkesakademin i Österbotten arrangerar ekogrundkursen för blivande ekoproducenter i mars 2015 med följande dagar:
5, 11-12, 20, 25 mars.  Plats : Campus Kungsgården i Gamla Vasa. 

Motsvarande kurs ordnas av NSL på Västankvarn i Ingå, datum ännu öppet men antagligen inom mars månad också där.

- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland