EkoNu! nyhetsbrev - Maj 2014

Värmen kom och med det också grönskan! Våra ekosorförsök har sedan senaste nyhetsbrev spruckit och växer nu fint på åkern i Gammelby. Så småningom börjar det också trilla in uppdateringar från observationsskiften i Svenskfinland, bland annat från gödslingsförsök och gröngödslingsförsök i Gammelby samt ekokummin, blandsäd- och vallobservationer i Österbotten. Ni kan följa ekosortförsöken och observationsskiften via vår hemsida eller facebook.

Slåtterförsök hos Ben Silfvast, Lindkoski (2012-2014)

Sommaren 2012 började EkoNu! ett slåtterförsök, observationsskifte, hos Silfvast i Lindkoski med fyra olika slåtterintensiteter (slåtter 1-4 gånger under sommaren).

Undersökning: Slåtterintensitetens betydelse för SNF (symbiotisk kvävefixering). Vi testade samtidigt hur olika slåtterintervaller påverkar ogräsförekomsten, i första hand tistel, samt rödklöverns övervintringsförmåga vid olika slåtterintensitet.

Nu har vi gjort en sammanställning av resultaten från jordproverna (lösligt kväve) och bilder från observationsskiftet, läs mer HÄR!

REKO

REKO fortsätter att vinna terräng både på finska och svenska orter i landet. Just nu funderar vi på fortsättningen för REKO och hur vi ska kunna hålla ihop konceptet då det sprider sig så fort. Eventuellt startas det upp en gemensam hemsida tillsammans med finska aktörer. Mer info om det senare!

Nu drar REKO-utdelningar igång också i Nykarleby med första leveranstillfället torsdag 5.6 vid Juthbacka samt i Ekenäs onsdagen den 4.6. på YH Novias parkering. Mer info om hur man går med i en REKO-ring hittas på hemsidan under fliken "REKO"!

På gång i juni och juli!
=> Inspirationsdag i Karis: Mattrender och sensorisk marknadsföring

Föreläsning med Dr. Johan Swahn från Stockholm 2 juni i Karjaan Yhteiskoulu i Karis. Johan är forskare i måltidskunskap – han vill flytta fokus från hur mat ser ut till vad den smakar. Mer info HÄR!

Sista anmälningsdagen är 28.5. till undertecknad ([email protected])

=> Inspirationsdagar för ekologiska köttproducenter

Tid: 11- 12 juni kl. 10.00- 16.00
Plats: Stabsgatan 16, 10300 Karis
Lärare: Kock Pontus Berglund

Inspirationsdagar där ni lär er olika styckningsdelar och hur man tillreder dessa. Många kunder vet inte vad de ska göra med de ”ovanliga” köttdelarna och vänder sig då ofta till producenten för tips, det är tänkt att denna kurs ska ge er hjälp att svara på dessa frågor. Mer info HÄR!

Sista anmälningsdagen 3 juni till undertecknad!

=> Maskindemodag i Hyvinge

Det ordnas en MASKINDEMODAG i Hyvinge hos Markus Eerola på Knehtilän Tila i juni.

Boris Lindgård från tidigare Ekotjänst Lindgård numera BT-Agro demonstrerar sina maskiner (bland annat radhackning med kamerastyrning) och berättar om ogräsreglering.

Det finns ännu inget datum, tidpunkten för demodagen påverkas av grödans utveckling på åkern. Veckan före eller efter midsommar blir den av, närmare än så kan vi inte säga just nu.
MEN:
Om man är intresserad kan man anmäla intresse till Boris (tel 0500-567 611, e-post [email protected]) som lägger ihop en lista med kontaktuppgifter och när dagen närmar sig skickar han ut ett sms med datum för träffen till er som anmält intresse!

=> Nordiskt sommar seminarium på Åland

"Nordic heritage varieties of cereals" 15-17 Juli 2014, Åland.

EkoNu! står för kostnaderna för hotell/färjpaket (308€) till de 10 första finlandssvenskarna ekobönderna som anmäler sig till seminariet (ännu några platser kvar!). Man ska själv stå för seminariekostnaderna och ta sig till/från Åbo hamn.

Seminariet riktar sig till allt från växtförädlare och ekologiska odlare till mjölnare, bagare och kockar men är även för rådgivare inom ekologisk produktion. Seminarieprogrammet är digert och innehåller både ”studiebesök” och föreläsningar.

Sista anmälningsdagen är 1.6.2014.

Mer info om seminariekostnader, tillvägagångssätt vid registrering mm i händelsekalendern!

Info om seminariet hittar ni också på NJFs hemsida!

Utförlig info om alla evenemang hittas som vanligt i händelsekalendern på www.ekonu.fi!
- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland