EkoNu! nyhetsbrev - April 2014

Vårsolen värmer och det råder full aktivitet på åkrarna runt om i landet. Vårbruket har kommit igång nästan tre veckor tidigare än vanligt och tack vare att tjälen gick djupt ner i marken i vintras är jordstrukturen lucker vilket bådar gott för kommande odlingssäsong.
Vi sådde våra ekosortförsök av korn, vete och havre igår (28.4.) i Gammelby med hjälp av utrustning och personal från Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Samtidigt anlade vi ett litet gödslingsförsök i Torbjörns vetefält. Följ våra försök och hur det utvecklas under sommaren via hemsidan www.ekonu.fi.

REKO körde igång i Västnyland till påsk, se bilder från de första utdelningstillfällena i REKO Västankvarn och REKO Pojo HÄR!

=> Odlarinfo

Ekoutsäde

Listan med tillgängligt ekoutsäde som hittas på Eviras sidor är i ständig förändring. När man köper och beställer utsäde är det viktigt att man kollar listan, eftersom man alltid ska använda ekologiskt utsäde om det finns tillgängligt. I vår började man med ett nytt system på Evira, efter den 15 april 2014 frös man lista på allmänt tillstånd att använda konventionellt utsäde, vilket betyder att den nu gäller våren ut.

Ekogranskningen 2014 (skrivet av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet i Österbotten)

Lagergranskningen, både dokument och fysisk granskning av lager kommer att vara i fokus i kommande granskning. Det är skäl att sätta lagerbokföringen, balansberäkning och ekoplan i skick innan granskningen skall göras. Se igenom att alla verifikat, de som finns i bokföringen och kopior på överrensstämmelseförsäkran eller spannmålspasset, finns att tillgå. Granskaren bör kunna identifiera varifrån och vart t.ex. olika spannmålspartier har köpts och sålts eller fåtts och getts. Som det ser ut kommer överrensstämmelseförsäkran att ersättas med spannmålspasset. Flera uppköpare av ekopartier använder sig redan av spannmålspasset så det torde vara bekant för en del. Man hittar spannmålspasset på www.vyr.fi och gå till på viljapassi. ”Passet” finns både på svenska och finska.

Kommande evenemang
=> Nordiskt sommar seminarium på Åland

"Nordic heritage varieties of cereals" 15-17 Juli 2014, Åland.

EkoNu! står för kostnaderna för hotell/färjpaket (308€) till de 10 första finlandssvenskarna ekobönderna från Österbotten eller Nyland som anmäler sig till seminariet. Man ska själv stå för seminariekostnaderna och ta sig till/från Åbo hamn.

Seminariet ordnas av Nordic Association of Agricultural scientists (NJF) och samlar deltagare från hela norden. EkoNu! hjälper till med arrangemangen och marknadsföringen av seminariet i Finland. Seminariet riktar sig till allt från växtförädlare och ekologiska odlare till mjölnare, bagare och kockar men är även för rådgivare inom ekologisk produktion och alla som arbetar med nordisk mat.

Seminarieprogrammet är digert och innehåller både ”studiebesök” och föreläsningar. Seminariet går i huvudsak på skandinaviska och engelska. Seminariet ger en bakgrund till kultursorternas historia och vad som finns kvar av kultursorter i Norden. Det ger också hälsoaspekterna med kultursorter och hur de kan utnyttjas i bakning, matlagning och ölbryggning. Från SLU har man skickat 25 kultursorter till Ålands Försöksstation i Jomala och dessa kommer man att titta på i fält och diskutera odling och förädling. Programmet är således mycket praktiskt men det vilar på en saklig information om kultursorter.

Seminarieavgiften är lägre vid registrering före 1.5.2014, anmäl er genast!

Mer info om seminariekostnader, tillvägagångssätt vid registrering mm i händelsekalendern

Mer info om seminariet hittar ni på NJFs hemsida

=> Inspirationsdag i Karis: Mattrender och sensorisk marknadsföring

Välkomna till en inspirationsdag 2 juni i Karis med Dr. Johan Swahn från Sverige!

Målgrupp: Kockar, livsmedelsproducenter, tjänstemän och politiker.

Arrangör: Projekt EkoNu!- Ekoprojekt för Svenskfinland

Sista anmälningsdagen 28.5.
Mer info och dagens program hittas HÄR!

Utförlig info om alla evenemang hittas i Händelsekalendern på www.ekonu.fi!
- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland