EkoNu! nyhetsbrev - Januari 2015

Ett nytt år med nya utmaningar! Den nya ekoförordningen är ännu under arbete, i mitten av december 2014 förkastade kommissionen förslaget efter att det fått mycket kritik från branchens aktörer och medlemsländerna. Allt arbete gick ändå inte direkt i papperskorgen utan man har nu ett halvt års tid på sig att arbeta om förordningen och enas om ett nytt förslag. 

Diskussionerna fortsätter och är mycket viktiga eftersom EU-förordningen är basen för Eviras produktionsvillkor som styr all ekoproduktion och ekoförädling i Finland.

I Finland har man bland annat varit oroliga för ökad byråkrati med den nya förordningen. Även det förslagna kravet att hela gården, också djuren, måste omläggas till eko har väckt motstånd. Totalförbud mot användningen av konventionellt utsäde och avelsdjur i eko efter en övergångsperiod är en annan sak som skulle bli mycket bekymmersamt för lilla Finland med vårt behov av att bevara inhemska sorter och fortsättningsvis kunna hålla en bred genetisk bas.

Ekologisk produktion blir en skild förbindelse från 2015. Alla avtal om ekologisk produktion går ut 30.4.2015 eller så sägs de upp så att de avslutas 30.4.2015. Jordbrukare kan i vår ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion, förbindelsen är femårig.

Ekotankesmedja 2015

SLC:s och Projekt EkoNu!:s traditionella Ekotankesmedja närmar sig med stormsteg!
I år arrangeras den på YH Laurea i Alberga, Esbo 10.2 kl.9.30-15.30.

Till Ekotankesmedjan får vi besök från Sverige i form av Elin Rydström, ekologisk mjölkproducent på Lovö Prästgård strax utanför Stockholm och styrelsemedlem i Ekologiska Lantbrukarna. Elin kommer bland annat att berätta om Ekologiska Lantbrukarnas erfarenhet gällande den ekodebatt som sattes igång i Sverige i höstas efter debattartikeln ”Ekologisk odling – vägen till svält” av Kirchmann mfl. Utöver dessa intressanta frågor kommer Elin även att beröra ekohandeln i Sverige – nuläge och framtidsutsikter.

Mer info och fler föreläsare hittas på www.ekonu.fi. Anmälan senast 30.1. till [email protected]   

Ekologiska odlingsresultat, Åland 2014

Nu har resultaten från Ålands Försöksstation blivit klara. Vi samarbetade med ekosortförsöken även i år, och resultaten från de ekologiska vete, havre och korn försöken kan ni bekanta er med HÄR!
Förutom de gemensamma försöken finns ekologiska grönsaksresultat samt även höstråg och höstvete från 2014 tillgängliga på hemsidan: Ålands Försöksstation

Odlarinfo
Eviras anvisning förnyades

Femte upplagan av Eviras anvisning 18217:

Ekologisk produktion 2, Villkor för animalieproduktion utkom 1.1.2015 och finns tillgänglig på hemsidan: www.evira.fi/

Nya ekohusdjursgårdar, notera att utbildningskravet ändrar från 2015!

Kravet gäller inte befintliga ekohusdjursgårdar utan endast nya fr.o.m. 2015.

Grundkurser i Ekologisk odling, mars 2015

I villkoren för den nya ekoförbindelsen som kan sökas våren 2015 ingår precis som tidigare utbildningskravet – 5 dagars ekogrundkurs.
Nytt är, att för den som söker om en alldeles ny ekohusdjursförbindelse skall därtill ha genomgått minst 2 dagar ekohusdjursutbildning.

Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten arrangerar ekogrundkursen för blivande ekoproducenter i mars 2015 följande dagar: 5, 11, 17, 20 & 25 mars.

Plats : Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Mer info på www.lantbrukssallskapet.fi/ekogrundkurs-mars-2015/

Nyland

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologisk odling i mars 2015 på Västankvarn Gård i Ingå förjande dagar: torsdag till fredag 5-6.3. och 19-20.3. samt en exkursionsdag i april (datum och besöksmål diskuteras med deltagarna på kursen).

Mer info i händelsekalendern på NSLs hemsida!

Djurdagar, 2 st 

Det ordnas svenskspråkiga ekodjurdagar gemensamt för Österbotten, Nyland samt Åboland. Tillfället ordnas i början av april som videokonferens och/eller närstudietillfälle. Dagarna är under arbete, program presenteras i nästa nyhetsbrev! Redan nu kan ni dock anmäla intresse till dessa djurdagar till Jan-Olof i Österbotten ([email protected]) eller Micaela i Nyland/Åboland ([email protected])

Växtföljd och växtnäring i ekologisk grönsaksodling

EkoNu! ordnar en ekogrönsaksdag i Vasa lördag 14.2. kl. 9:30-17:00

Dagsprogrammet blir klart inom kort!
Bland annat föreläser Petri Leinonen/ Elomestari och Steven Lowndes/ Yrkesakademin i Österbotten under dagen.

Anmäl senast 12.2. till Katarina: 050-441 03 24 eller [email protected]

Mer info i Händelsekalendern!

- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland