EkoNu! nyhetsbrev - Juni 2014

Midsommaren var sval och regnig på många håll. Våra ekosortförsök i Gammelby har sedan sådd nu nästan fått 200 ml regn och grödan lider nog av det. I Österbotten har vallförsöken lidit av både torka, väta och köld om vartannat. Ni kan följa ekosortförsöken och observationsskiften via vår hemsida eller allra enklast hålls ni uppdaterade via vår facebook.

Händelsekalendern uppdaterade vi under senaste vecka med många av sommarens evenemang. Ta en titt på var du kan träffa oss i sommar!

Slutrapporten från Ekotankesmedja 2014

Ekotankesmedjans deltagare har fått slutrapporten direkt till sin e-post, ni andra hittar den HÄR tillsammans med rapporter och information från våra tidigare ekotankesmedjor.

Årets rapport innehåller sammanfattning från eftermiddagens workshop-grupper som behandlade följande frågeställningar:

  1. Ekologiska husdjursgrupp – utmaningar och möjligheter
  2. Ekologiska växtodlingsgrupp – utmaningar och möjligheter
  3. Eviras ekogranskningar-tolkningar och utvecklingsbehov
  4. Konsumentpanel- tillgång och utbud på ekoprodukter?
  5. Studerandepanel – Framtidsutsikter för jordbruket i Finland

Direktlänk till rapporten: Ekotankesmedja 2014 – Slutrapport

Inspirationsdagar för ekologiska köttproducenter

De två av fyra första inspirationsdagarna för ekologiska köttproducenter ligger nu bakom oss. De gick av stapeln i Karis 11-12.6. och Kock Pontus Berglund fungerade som lärare.
De två följande inspirationsdagarna blir i mitten av oktober. Resultat från kursen kommer att bli ett recepthäfte som det är tänkt att producenterna senare ska kunna dela ut till sina kunder. 

Bilder från dagen HÄR!

Odlarinfo
Handbok för ekologisk nötköttproduktion

ProAgria sakkunniga, bl.a. Anne Johansson och Ulla-Maija Leskinen har gjort en fin guide för nötköttsproducenter som övergår till ekologisk nötproduktion eller som stöd för helt nya producenter.

I guiden tas bl.a. upp hälsovård och välbefinnande, skötselkrav, foder och planering av utfodring.

Guiden (endast på finska) finns att hämtas gratis i pdf-format från ProAgrias hemsida!

EVIRAS odlarbrev våren 2014

Det är skäl att ta sig tid och läsa igenom Eviras odlarbrev (10 sidor). Där berättas om vilka ändringar som gäller redan i år och vilka som kommer till nästa år. I brevet gås också noggrant igenom vad granskningen omfattar. Odlarbrevet hittas på www.evira.fi.

NSLs försöksdag vid Stor-Sarvlaks Gård

Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) ordnar en mindre försöksdag 10.7. vid Stor-Sarvlaks Gård i Östra Nyland i år (adress Sarvlaksvägen 99, Lovisa).

Ekorutorna kommer att vara uppsnyggade och kartor + rutlappar finns på plats ut på fältet i Gammelby till den 10.7. (adress: Fuhrelundsvägen 83, 07740 Gammelby)

Alltså det är fritt fram att också besöka ekorutorna under försöksdagen! I Gammelby finns ekosortförsök, ett litet gödslingsförsök samt gröngödslingsförsök i samarbete mellan NSL och EkoNu!

Utförlig info om alla evenemang hittas som vanligt i händelsekalendern på www.ekonu.fi!
- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland