EkoNu! nyhetsbrev - Juli 2014

I Juli kom minsann den efterlänktade värmen som satte fart på grödorna ute på åkern. Vi inom Projekt EkoNu! har försökt hålla lite semester och på grund av det uppdateras hemsidan långsamt för tillfället. Månadens nyhetsbrev blir också kortfattat. Men ni kan fortfarande följa ekosortförsöken och observationsskiften via vår hemsida eller allra enklast hålls ni uppdaterade via vår facebook.

Händelsekalendern ser ni många av sommarens evenemang, ta en titt på var du kan träffa oss i sommar!

"Nordic heritage varieties of cereals" hölls på Åland 15-17 juni

Det nordiska spannmålsseminariet om odling och användning av gamla kultur- och lantsorter samlade en glad blandning av odlare, växtförädlare, bagare och mjölnare från hela Norden till Mariehamn i juni. Seminariet ordnades av Nordic Association of Agricultural scientists (NJF) och deltagarantalet uppgick till dryga 70 personer varav ca 20 st var från Finland/Åland.

Seminarieprogrammet var digert och innehöll både ”studiebesök” och föreläsningar. En av höjdpunkterna under seminariet var besöket på Ålands Försöksstation i Jomala där man i fält kunde bekanta sig med demonstrationsodlingar innehållande 25 färggranna kultursorter som skickats från SLU. Hans Larsson, forskare i växtförädling vid SLU guidade deltagarna mellan rutorna medan han ivrigt berättade om alla sorter och dess egenskaper och ursprung.

En längre redogörelse över seminariet samt bilder kommer efter semestertider småningom dyka upp på EkoNus hemsida. Likaså länken till alla föredrag när NJF hunnit publicera dem på sin hemsida..

Delikatessernas Finland

EkoNu! deltar i årets Delikatessernas Finland (Herkkujen Suomi) på Järnvägstorget i Helsingfors 21-23.8. tillsammans med  SLC och Marthaförbundet.

Som huvudarrangör och sammankallare av samarbetspartners fungerar Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, MatFinland-temagruppen och Småbryggeriernas förbund (Pienpanimoliitto r.y.).

Mer info om program och utställare på MTKs hemsida

Odlarinfo
Regionala Odlarträffar i Esbo och Östra Nyland 5-6 augusti 2014

Odlarträffar med temat sortförsök för ekospannmålsgrödor

Tid & plats:
5.8. kl.16:00 hos Magnus Selenius i Esbo, Rödskogsvägen 35. Ekosortförsök, maskiner och ogräsreglering.
6.8. kl.12:45 amling på Bosgård i Borgå, Bosgårdsvägen  67. Presentation av ekogårdens verksamhet och därefter fältbesök hos Torbjörn Lönnfors i Lovisa (Fuhrelundsvägen, Gammelby) där vi tittar på årets officiella ekosortförsök.

Anmälan för kaffeserveringens skull senast 3.8.2014 till Micaela Ström, [email protected], tfn 044-380 7771. Tillfällena är gratis. Välkomna!

Utförlig info om alla evenemang hittas som vanligt i händelsekalendern på www.ekonu.fi!
- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland