EkoNu! nyhetsbrev - December 2014

Året går mot sitt slut och julefriden börjar sänka sig över landet. Snön kommer och går och det varma vädret består men ännu finns förhoppningar om en vit jul!

Tack vare vår förlängning kan vi vara med er in på 2015 och har ännu två månader på oss att slutföra vårt projekt.

Ekotankesmedjan blir av som planerat vecka 7, tisdagen den 10 februari i YH Laurea i Alberga, Esbo. Vi börjar kl. 10 med kaffe och anmälning och avslutar dagen ca. 16:00. Planering av programmet är i full gång och det kommer att presenteras i nästa nyhetsbrev.

På hemsidan hittar man material från årets gångna kurser och info-tillfällen samt bilder och resultat från den bakomliggande odlingssässongs ekosortförsök och observatonsskiften. Resultaten från t.ex. ekosortförsöken hittas här: www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/

Foodia Awards 2014

Företagshuset Dynamo i Närpes tilldelade i år Thomas Snellman Foodia Awards 2014 för REKO-konceptet, grattis!

Thomas hämtade idén till handelsmodellen från Frankrike och har under åren 2013 och 2014 fungerat som primus motor i uppbyggnaden och spridningen av REKO-handeln i Finland.

Samma dag som priset delades ut passerades också antalet medlemmar i Finlands samtliga REKO-ringar tio tusen! 24 REKO-ringar finns nu i landet, de nyaste i Kankaanpää, Björneborg och Raumo.

Läs mer om priset på vår hemsida!

Ekologiska livsmedel i den offentliga måltiden

I regeringens förnyade principbeslut står att 10 % av maten som serveras i offentliga yrkeskök ska vara ekologisk år 2015 och 20 % till 2020. Kristina Linde hjälper yrkesköken tillsammans med EkoCentrias program ”Stegvis mot eko” att stegvis ta in flera ekoprodukter inom den offentliga måltiden. Högstadiet i Petalax och Nykarleby Stad köper in och använder idag två inhemska ekologiska produkter.  

Om ni har ekoprodukter att sälja, uppmanar EkoNu! att ni tar direktkontakt och förhandlar med kostchef Eva Backlund tel 050-913 0851 (Nykarleby) eller husmor Ann-Helene Ståhl tel 06-347 1621 (Högstadiet i Petalax).

Luomupäivät i Seinäjoki, november 2014 - Ulrika Wikman, ProAgria ÖSL

De nationella ekodagarna samlade mycket folk. Jordbruksminister Petteri Orpo startade dagarna med nyheterna - Mavi får tilläggsfinansiering för stödutbetalningarna 2015 samt Finlands beslut att organisk selen får tillsättas i foder för ekodjur. Tillfället fortsatte med alternativa verksamhetsmodeller för ekomatkedjan och REKO-modellen i Österbotten väckte intresse hos forskare Minna Mikkola.

Under första dagen togs mycket upp kring ekofoder, erfarenheter av klövervallodling och utfodring av klöverensilage, ekoköttsmarknaden och selenfrågor.

Andra dagen startade med Marco Scluter, IFOMs EU director, och vad IFOM gör i EU och deras arbete med innehållet i den nya ekoförordningen i EU. Förmiddagen koncentrerades på gårds- och företagsbesök. Det var intressant att höra hur en stor ekomjölkgård med flera utländska anställda hittat knep att komma åt problem i produktion. Problem som antalet juverinflammationer, att upptäcka brunst och många flera saker. Genom ett bonussystem fick anställda lönepåslag då de upptäckte och åtgärdade fel i produktionen. Resultatet hade blivit och anns mycket mindre problem i produktion, kostnaderna gått ner och lönsamheten blivit bättre. I workshoparna diskuterades bl.a. produktion av spannmål, proteingrödor och vallprotein samt om direktförsäljning och ekointressebevakning. I spannmålsgruppen berättade Pekka Kultti från Helsingin Mylly om deras behov av och krav på ekospannmål. Ca 1 milj. kg ekohavre/månad används vid Vasakvarnen. Helsingin Mylly planerar öka antalet kontrakt på ekorenhavre (glutenfri havre). Något för den som vill specialisera sig. I odling av ren havre får det högst finnas 6 främmande kärnor/kg, dvs. mycket hög renlighet krävs i hela odlingskedjan.

I samband med ekodagarna hölls Luomuliittos höstmöte 25.11.2014 i Seinäjoki. Höstmötet valde enhälligt ekoproducent Pauli Talvitie från Kuortane till ny ordförande. Svenska Österbottens Ekoförenings ordförande Anders Norrback blev också invald i styrelsen. Mer info finns på www.luomuliitto.fi

Odlarinfo
Ekogödslingsförsök 2014 i Gammelby

Sommaren 2014 hade vi ett ekogödslingsförsök i Gammelby

  • Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer.
  • Syftet var att ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité och högre skörd som motsvarar utgifterna för tilläggsgödslingen.
  • Samtidigt följde vi det lösliga markkvävet i de olika gödslingsrutorna samt tog extra markkartering under sommaren.

Bekanta er med årets resultat här: Gödslingsförsök i Gammelby 2014

Kartläggningen av ekokalvarnas tillväxt och hälsa

I början av december träffades representanter från de österbottniska ekomjölkgårdarna för att diskutera höstens uppföljning av kalvarnas tillväxt och hälsa. Uppföljningen och analysen av detta utfördes av ProAgria ÖSL, Madelene Lindqvist och Jan-Olof  Johnsson. Ett litet axplock från rapporten, som publiceras på vår hemsida i januari:  

”Eftersom det i studien rörde sig om fallstudier på sju stycken gårdar, är det för vissa resultat svårt att jämföra gårdarna sinsemellan. Ser man dock till det totala antalet mätta kalvar är det intressant att se den allmänna trenden som visar att starten verkar vara god, det är sedan efter avvänjningen där tillväxten börjar avvika från kurvan. Holstein verkar också tappa mera i tillväxt i förhållande till vad Ayrshire gör”

- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland