Inbjudan
Direkthandel med lokal mat: REKO-avtal
Är du intresserad av att handla mat direkt av producenten?
Är du producent eller matförädlare?

Vi ordnar tillsammans med närmatsprojekten Bra Mat i Västnyland och Västankvarn – en västnyländsk matkälla ett informationstillfälle om REKO-avtal för både producenter och konsumenter. 

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs, Raseborgsvägen 9
Tidpunkt: tisdag 4.3.2014, klockan 18.00-
Anmälningar och frågor till Micaela Ström, e-post [email protected] eller per
telefon 044-380 7771
Sista anmälningstidpunkt (för producenter): 1.3.2014 => Konsumenter, ingen förhandsanmälan!

Mer info på: www.ekonu.fi/events/reko-informationstillfalle-for-producenter-och-konsumenter/