EkoNu! nyhetsbrev - April 2016

Våriga hälsningar från Projektet! 

Just nu är vi i full gång med att planera sommarens evenemang och odlingssässongens ekosortförsök och demoodlingar. Vi uppdaterar också EkoNu!s hemsida som bäst.

Nu är det alltså bra tid att komma med förslag och önskemål om infotillfällen eller exkursionsdagar!

Våra kontaktuppgifter hittar ni här:  www.ekonu.fi/kontakt/ 

Ekotankesmedjan våren 2016

Ekotankesmedja 2016 gick av stapeln fredagen den 1 april på Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i samarbete med SLC. Det deltog drygt 40 personer i årets upplaga av tankesmedjan som var den sjunde i sitt slag. Deltagarna bestod av en fin blandning av ekoproducenter, ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från alla delar av Svenskfinland.

Steve Nyholm, SLC´s ekoutskotts ordförande och dagens mötesordförande, avslutade dagen med en kort sammanfattning: Hela dagen var kantad av positivitet, trots det trängde ekonomiska läget som just nu råder inom lantbruksbranschen. Våra ekotankesmedjor har alltid haft positiv atmosfär, trots det finns det givetvis utmaningar men vi är drivande och söker ändå positiva lösningar avslutar Steve.

Läs resumén, med bilder och föreläsningsmaterial från dagen här: www.ekonu.fi

Gastro Helsingfors mässan 16.-18.3. 2016

EkoNu delade monter på Gastro 2016 mässan fredagen 18.3. På avdelningen medverkade sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet JSM, EkoCentria, Naturresursinstitutet LUKE, Statens Näringsdelegation samt Matskolan - Ruokakoulu -projektet.

Under dagen ordnades en mattävling sk "Blinda kocken" med temat ”Nordiska råvaror i offentlig bespisning”. Tävlingsdeltagare var nordiska sakkunniga inom offentlig bespisning samt Jari Lehtivaara, Dalsbruks skola, Dalsbruk och Olli Vesalainen, Almahemmets kök, Kimitoön.

På kommande - Maskindemodagar sommar 2016

Ett par ekomaskindemodagar är redan nu inplanerade med BT-Agro Ab /Boris Lindgård till v. 25, en till Österbotten (tisdag 21.6.2016 kl 12-15, Tölby Österbotten) och en till/för Nyland/Åboland (Onsdag 22.6.2016, Knehtilä Gård i Hyvinge).

Den 22.6. är det tänkt att en buss ska starta från Vasa ca kl 6, åka via Tammerfors till Knehtilä Gård och vara framme ca. kl 12. Ekoodlare plockas upp längs vägen. Buss kan också ordnas från Åbo/Nyland, eller så plockar Vasa bussen upp deltagare t.ex. från Tammerfors tågstation...dagarna är som sagt ännu under planering! Under dagen är det i alla fall tänkt att vi ska få en presentation av Knehtilä Gårds olika projekt och BT-Agro Ab visar maskiner i fält. 

Eventuellt blir det även någon form av maskindemo på Pargas Gård i Raseborg med Cameleon-maskinen under sommaren...
Mer info kommer inom kort!

Stödansökan 2016
Ekoförbindelse 2016

Ekoförbindelsens villkor är i stort sett samma som ifjol, den här våren behöver man dock vara uppmärksam på datumen. Sista ansökningsdag för ekoförbindelsen följer huvudstödsansökan, dvs. 15.6. MEN observera att ekoförbindelsen börjar från 1 maj och ett villkor till ersättning är att man ska höra till ekokontrollen HELA förbindelsetiden, inga undantag. Det betyder att man skall ansluta sig till Eviras ekokontrollsystem senast 30.4.2016 och därefter ska allt odlas och produceras enligt ekologiska principer (gäller nya gårdar, eller gårdar som byter produktionsinriktning tex tar med djuren till eko)!

I praktiken är det bäst att inom april sända in ansökan om ekoförbindelsen tillsammans med anslutning till ekokontrollsystemet och alla obligatoriska dokument till NTM-centralen. Ansökan om ekoförbindelse görs på blankett 215 och hittas på www.suomi.fi  (sökord Mavi 215). Speciellt viktigt är att husdjursgårdar som går över med djuren till eko i vår har allt klart byggt och i skick 1 maj 2016. Utfodring och skötsel ska från första maj följa de ekologiska anvisningarna. Den första produktionskontrollen kommer att göras senast 15.6., och om det vid granskningen kommer fram fel kan ansökan inte godkännas, ansökan om ekohusdjursförbindelsen förkastas och ingen ekoersättning för husdjursproduktion betalas 2016. Det samma gäller för ekoväxtproduktionen.

OBS! De som ansökte om ekoförbindelse 2015

Kom i håg att 2016 söka om utbetalning av ekostödet vid huvudstödansökan (i vipu) senast 15.6. – det kommer en skild punkt för ekologisk produktion (förr var det under miljöstöd) så nu finns risk att man missar det!

=> kryssar man inte i rutan (rutorna om man också har ekologiska djur) får man ingen ersättning alls 2016!

Blankett 215, och anmälan till ekokontrollen

Blankett 215 används vid ingående av ny förbindelse om ekologisk produktion eller vid ändring av en tidigare ingången förbindelse (t.ex. vid byte mellan ekoväxt och ekodjur eller om man fogar nya arealer till befintligt avtal). Ansökan om ekoförbindelsen (som berättigar till ekostöd) kan lämnas in ända till den 15.6., men till kontrollsystemet ska man anmäla sig redan inom april, detta gäller nya ekogårdar, gårdar som byter från ekoväxt- till ekodjurgård och gårdar som lägger till nya djurslag till en befintlig ekodjurförbindelse!

Till ekokontrollen anmäler man sig med Ekokontrollblankett 1, samt kompletteringsblanketter beroende av produktionsinriktning (t.ex. Ekokontrollblankett 1a för växtproduktion och 1d för djurproduktion). Blanketterna hittas på Eviras sidor: Anslutning till kontrollen

Om ni är osäkra och känner att ni behöver hjälp med ansökan kan ni använda er av Råd2020-rådgivarna!

- Micaela Ström, EkoNu!