EkoNu! nyhetsbrev - Februari 2014

Februari bjuder på allt längre och ljusare dagar men också på en hel del regn och töväder. Vårkänslorna spirar då sportlovet snarare känts som påsklov, åtminstone vädermässigt. Fortsätter det såhär går de övervintrande grödorna på åkern mot en tuff vår. Fryser det nu till igen efter att vatten hunnit samlas på åkern är risken stor för isbrännor.

Våren är förändringarnas tid. Om man planerar att göra en generationsväxling på en ekogård behöver den nya odlaren se till att han/hon personligen har de 5 dagar utbildning som krävs för ekoavtalet. Vårens svenskspråkiga ekogrundkurser startar 6.3. vid YA! i Gamla Vasa och 17.3. på Västankvarn i Ingå. Mer info om kurserna hittas i vår händelsekalender!

Luomuinstituutti / Ekoinstitutet i St Michel

Finska ekologiska forskningsinstitutet grundades av Helsingfors universitet och MTT i November 2012, och verksamhetet började 1.1.2013.

Luomuinstituutti, vars huvudsyfte är forskning inom ekoproduktion och är ett nätverk av forskare och sakkunniga. De arrangerar en föreläsningsserie (på finska) varannan tisdag mellan kl. 9.00-9.30 som man också kan delta i via nätet.Det är öppet för alla att delta och kräver ingen anmälan. Bland vårens rubriker finns till exempel potatissorter lämpliga för eko (1.4).

Länken till mer info och anvisningarna att följa med på distans är:
http://luomuinstituutti.fi/koulutus/tutkittua-tietoa-luomusta/

Ekosortförsök

Två säsonger har vi nu bakom oss med ekosortförsöken och planeringen inför nästa säsong är i full gång! Samarbetet med Ålands Försöksstation fortsätter och i Gammelby, Lovisa kommer vi att tillsammans med NSL utvidga sortförsöken med ett gödslingsförsök.

Som tidigare utlovats så har vi nu äntligen gjort en sammanställning av resultaten från ekosortförsöken 2012-2013 i Östra Nyland och på Åland.

Ta del av sammanställningen här: www.ekonu.fi/sammanstallning 2012-2013

REKO

REKO fortsätter att väcka intresse, även på finskt håll.

I Vesilahti presenterades REKO-konceptet 2 februari, och har redan nu över 130 konsumentfamiljer och rätt många producenter. 19 februari hölls första fördelningen och kommersen har varit livlig. Grannkommunen Lempäälä vill starta en egen.

Även i Nykarleby står man i startgroparna till en egen REKO-ring och den 4 mars (se annons till vänster) anordnas ett infotillfälle i 

västra Nyland för konsumenter och producenter. Tanken är att om intresse finns hos båda parter starta REKO-ringar i Nyland under våren/sommaren 2014!

Ekotankesmedja 2014

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av  projekt EkoNu! i samarbete med SLC och är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.

Årets ekotankesmedja går av stapeln den 20 mars i Vasa. Mer info och program hittas här: www.ekonu.fi/ekotankesmedja/

Utförligare info om alla evenemang hittas i Händelsekalendern på www.ekonu.fi!
- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland